Mediawijsheid

file-folderMedia (kranten, TV, internet, smartphones) zijn overal en spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks doen en laten. Dat zie je onder meer op de manier waarop we met elkaar communiceren, hoe we met nieuws omgaan en hoe we een mening vormen. Daarom is het belangrijk om positief kritisch en bewust met media om te kunnen gaan.

De term mediawijsheid wordt in een door  de Raad voor Cultuur (2005) als volgt omschreven: “Mediawijsheid is het geheel aan kennis, vaardigheden en mentaliteit, dat nodig is om actief, bewust en kritisch te participeren in een fundamenteel gemedialiseerde samenleving.”

Oftewel: het zijn de kennis, houding en vaardigheden (competenties) die nodig zijn om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Bekijk dit filmpje om de mediawijsheid competenties te leren kennen.