Oriënteert zich op de arbeidsmarkt

Omschrijving
De sollicitant bepaalt zijn werkervaring, opleidingsniveau en competenties. Hij maakt testen of vraagt feedback aan collega’s, familie/vrienden. De sollicitant zoekt op basis daarvan een vacature. Hij leest de vacature en gaat na of deze aansluit bij zijn wensen/ mogelijkheden.

Resultaat
Een vacature die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de sollicitant.

Gedrag
De sollicitant:

  • Bepaalt zijn competenties aan de hand van feedback
  • Zoekt op de juiste plaats naar vacatures
  • Raadpleegt meerdere bronnen om inzicht te krijgen in het vacatureaanbodDe onderliggende competenties zijn: analyseren, onderzoeken

maxresdefault